FAGOT FESTIVAL BESTUUR STATUTEN

FAGOT FESTIVAL

De Stichting Fagotfestival heeft als doel om de belangstelling voor de fagot te vergroten en het bespelen ervan te stimuleren, zowel door en voor amateurs als professionals. De Stichting organiseert ten behoeve hiervan tal van activiteiten, en/of maakt het mogelijk dat deze activi-teiten georganiseerd worden. Daaronder het vierjaarlijkse internationale fagotfestival, dat in 2021 als titel heeft: Bassoons for future.

Zie voor verdere informatie over het komende internationale fagotfestival Bassoons for Future,
(28-31 oktober 2021 in Maastricht), de site van het Fagotnetwerk: www.fagotnetwerk.org.

BESTUUR

Wim Derksen, voorzitter

Random Name

Vera Dalm, secretaris

Random Name

Dick Hanemaayer, penningmeester

Random Name
Email: veradalm@xs4all.nl

STATUTEN

Statuten Stichting FagotFestival 2015-09-07.pdf