FAGOT FESTIVAL BESTUUR STATUTEN VERSLAGEN

FAGOT FESTIVAL

De Stichting Fagotfestival heeft als doel om de belangstelling voor de fagot te vergroten en het bespelen ervan te stimuleren, zowel door en voor amateurs als professionals. De Stichting organiseert ten behoeve hiervan tal van activiteiten, en/of maakt het mogelijk dat deze activi-teiten georganiseerd worden. Daaronder het vierjaarlijkse internationale fagotfestival, dat in 2021 als titel heeft: Bassoons for future.

De Stichting Fagotfestival heeft de formele ANBI-status (nummer: 854538501)

Klik voor meer informatie over het komende internationale fagotfestival Bassoons for Future, (28-31 oktober 2021 in Maastricht), op het logo hieronder.

Random Name

Random NameRandom Name

BESTUUR

Wim Derksen, voorzitter

Random Name

Vera Dalm, secretaris

Random Name

Dick Hanemaayer, penningmeester

Random Name
Email: veradalm@xs4all.nl
Random Name